Menu
Obec Myslovice
ObecMyslovice

Pro turisty a návštěvníky

Kaple sv. Máří Magdalény

Pamětihodnosti:

Kaple sv. Máří Magdalény

- kaple byla postavena začátkem 19. století a nachází se na návsi u hlavní silnice. Je zařazena mezi kulturní památky.


Dřevěný kříž

Kříže

- v katastru obce se nachází celkem pět křížů. Čtyři jsou litinové s kamenným podstavcem a jeden dřevěný s obrazem Ježíše Krista. Všechny kříže byly restaurovány za podpory Plzeňského kraje na přelomu let 2016/2017. Z dřevěného kříže se dochovalo pouze torzo a informace, že na něm byl před 2. sv. válkou plechový obraz Krista, který se po válce ztratil. Podle torza kříže byla zhotovena replika a obnoven i obraz Ježíše, který však neodpovídá tomu původnímu, protože se nedochovala žádná fotografie původního kříže. Památka je umístěna u staré panské cesty do Obytců, kde se nachází zámek, pod který spadal panský dvůr v Myslovicích a s kterým je také spojena první písemná zmínka o obci z roku 1379. U kříže se dříve zastavoval průvod se zesnulým k poslednímu rozloučení, který pak pokračoval do kostela sv. Václava v Kydlinách a na tamní hřbitov. Od kříže je krásný výhled do okolí.


Turistický ukazatel s pamětní deskou

Turistický ukazatel:

- turistický ukazatel byl odhalen dne 2. října roku 2015 u příležitosti prvního setkání občanů Myslovic s občany Myslowic. Město Myslowice leží v Polsku nedaleko Katowic a má 75 000 obyvatel, obec Myslovice u Klatov má necelých 130 obyvatel. K tomuto kurioznímu, ale velmi srdečnému setkání došlo po předchozí komunikaci, kdy zástupce klubu polských turistů PTTK Myslowice napsal e-mail, že by rádi se zájezdem zhruba 55 lidí navštívili naši obec. Setkání proběhlo ve večerních hodinách, zástupci obou obcí společně zasadili jabloň a odhalili turistický ukazatel, kterému požehnal pan farář z farnosti Plánice. Společenský večer se pak odehrál v nedalekém hostinci U Kantů. Obě obce jsou stále ve spojení a od té doby došlo k dalším vzájemným návštěvám.


Pamětní deska

Pamětní deska, přírodní zahrada:

Malíř František Bureš

- pamětní deska byla odhalena malíři Františku Burešovi u jeho rodného domu č.p. 16 v roce 2016 u příležitosti stého výročí od narození umělce. František Bureš byl natolik nadaným malířem, že po ukončení studií vyhrál celonárodní konkurz na malíře dekorací, který vyhlásilo Národní divadlo v Praze. V Národním divadle pak strávil celý svůj profesní život. V sálu hostince U Kantů jsou vystavené malované divadelní kulisy, které vytvořil pro divadelní představení ochotnického spolku v Myslovicích. Podrobnosti o vzniku díla a k jaké hře bylo vytvořeno, bohužel nejsou známy. Brožuru o životě a díle umělce je možné zakoupit v kanceláři OÚ Myslovice.

Zahrada u malíře

- zahrada u domu č.p. 16, která se nachází v areálu bývalého panského dvora, je první a zatím jedinou certifikovanou přírodní zahradou na Klatovsku. V celém Plzeňském kraji se nachází pouze čtyři. Zahradu je možné navštívit po předchozí domluvě, více informací je na http://zahradaumalire.cz


Dětské hřiště

Dětské hřiště

- hřiště bylo vystavěno v roce 2012 za podpory Plzeňského kraje. Byl využitý terén meze, na které dříve rostly ovocné stromy. Později bylo místo zanedbané, sloužilo jako odkladiště nejrůznějších věcí a postupně zarůstalo kopřivami a nálety. Do dnešních dnů se na místě zachovaly dvě třešně. Po vyklizení a výstavbě hřiště došlo ke zvelebení části obce a místo je často navštěvováno místními i přespolními obyvateli. Na jaře roku 2017 byla provedena dosadba drobného ovoce a ovocných stromů (maliny, rybíz, dřín, aronie, muchovník...) a vzniklo tzv. "jedlé hřiště", které bude plodit zdravé ovoce pro děti i dospěláky. Z horní části hřiště je pěkný výhled na okolní zástavbu.


Hostinec U Kantů

Pohostinství:

Hostinec U Kantů

- výčep a sál (oslavy, svatby, společenské akce) více informací na obec@myslovice.cz nebo tel. 734 538 899


Ubytování a stravování

Statek česká lípa

- více informací na http://www.statek-ceskalipa.cz