Obsah

zde ke stažení

 

Myslovice – historie obce, volá Londýn

  Kniha dvojice autorů Dobromila Strnada a Mgr. Milana Strnada se skládá ze tří částí.

 1. část – V první části je popsaná historie vesničky od středověku se zaměřením na Velkou válku a období začátku   

               Československa.

 2. část – Druhá část se zabývá situací na konci 30. let v Myslovicích a po vzniku Protektorátu

               Čechy a Morava. Největší část knihy je věnovaná případu poslechu československého  

               zahraničního vysílání z Londýna v hostinci U Kantů v Myslovicích. Na základě udání

               bylo během roku 1942 zatčeno celkem 50 mužů, z toho 46 z Myslovic. V závěru této

               části je uvedený přehled událostí z konce války.

 3. část -  V poslední části je popsán životní příběh Josefa Vejlupka, který po svém útěku

               z Protektorátu Čechy a Morava působil jako stíhací pilot v Anglii.

 

  Kniha má formát A4 a 112 stran. Obsahuje velké množství fotografií a dobových 

  dokumentů.