Menu
Obec Myslovice
ObecMyslovice

Odpadový systém obce

OZV obce Myslovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška obce Myslovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,44 kB

V obci se nachází jedno sběrné místo na tříděný odpad:

  • 2 ks sběrný kontejner na PLASTY
  • 1 ks sběrný kontejner na SKLO
  • 1 ks sběrný kontejner na PAPÍR
  • 1 ks kontejner na KOVY
  • 1 ks kontejner na BIOODPAD

 

Celkem 2x ročně je uskutečněn mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu na prostranství u autobusových zastávek.

2x ročně je také uskutečněn mobilní svoz zahradního odpadu na témže místě.

Svoz komunálního odpadu je zajištěn 1x za 14 dnů do vlastních nádob. Poukázky na odvoz domovního odpadu se prodávají vždy v polovině a na konci kalendářního roku v kanceláři úřadu.

Lze zakoupit odvozy v intervalu 1x za 14 dnů, 1x za měsíc nebo tzv. Sezona II (tzn.v letním období 1x za měsíc a v zimním období 1x za 14 dnů).

Na obecní úřad je možné odevzdat prázdné obaly od tonerů do tiskáren (k recyklaci).

Krátce o třídění

Zde se dozvíte základní obecné informace o třídění odpadu. Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz 

Společnost EKO‑KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny. Informace o místních specificích třídění odpadu, která je potřeba vždy respektovat, se dozvíte na obecním úřadě nebo u příslušné svozové firmy.

 

Základní informace pro správné třídění odpadu

 

Žlutý kontejner na plasty

 

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo

   

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

 

Zdroj www.ekokom.cz