Menu
Obec Myslovice
ObecMyslovice

Současnost

V Myslovicích bydlí v současnosti 120 lidí. Každoročně se do obce narodí nejméně jedno dítě a v posledních letech se vždy přistěhovali noví lidé. Většinou mladí manželé. Díky tomu je i věkový průměr občanů relativně nízký a obec se tak stále více stabilizuje.

Myslovice 2009

Místní občané se tu baví na tradičním Hasičském bále, ženy pak na zábavě k Mezinárodnímu dni žen a mladí na májové veselici, takzvané májce. Několikrát ročně se rodiče s dětmi setkávají u pečení vuřtů.

V obci byla koncem roku 2010 zřízena kulturní komise, která se věnuje pořádání drobných akcí během celého roku převážně pro děti. Více o činnosti kulturní komise naleznete v záložce Spolky a sdružení, Kulturní komise.
 

 

Komín bývalé cihelny

V obci stále stojí komín bývalé cihelny, který tak alespoň symbolicky připomíná zašlou slávu kvalitních cihel, které zde vyráběla především rodina Kámenova pod obyteckým panstvím.