Obsah

Myslovice okolí

Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále je zákon), chráněny před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ. Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně vede k jejich odumření. Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.

Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí. Zákon však také stanovuje výjimky, kdy povolení není třeba (§ 8 odst. 2, 3 a 4 zákona). Ministerstvo životního prostředí v souladu se zmocněním § 8 odst. 3 stanovilo vyhláškou č.189/2013 Sb, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, velikost, případně jinou charakteristiku dřevin, pro jejichž kácení není povolení třeba.

Kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku však představují případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.

 

Zdroj www.mzp.cz

23. 10. - 3. 11. 2020

Usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření

Úřední deskaZobrazit více

23. 10. - 3. 11. 2020

Usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření

Úřední deskaZobrazit více

23. 10. - 3. 11. 2020

Usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření

Úřední deskaZobrazit více

23. 10. - 7. 12. 2020

Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání ÚP Myslovice

Úřední deskaZobrazit více

17. 10. - 30. 11. 2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest - účinnost 13.10.2020

Úřední deskaZobrazit více