Obsah

Fotografie

Fotografie z těchto akcí:
(fotografie z akcí pořádaných kulturní komisí naleznete v záložce Spolky a sdružení - kulturní komise)
Sraz rodáků a přátel Myslovic 27.10.2012
Turistické odpočívadlo, umístění srpen 2012
Povodeň a její následky 3.7.2012
Zdobení máje 2012
Rozsvícení vánočního stromu, betlém 2011
Oprava kaple 2011
Výstava fotografií o pouti 2011